خانه > اخبار > سوالات متداول

چند روز برای نصب تجهیزات نیاز دارید؟

2022-09-14

به طور معمول اگر محصول جدید به زمان تولید 15 روز نیاز داریم، آن را حدود 3-5 روز نصب کنید.