خانه > اخبار > سوالات متداول

چگونه وسایل را بسته بندی می کنید؟

2022-09-14

ما از متریال بسته LED ویژه برای بسته بندی محصول خود استفاده می کنیم، سپس می تواند از محصول LED ما محافظت کامل کند. لطفا تصاویر بسته ما را بررسی کنید.