خانه > اخبار > سوالات متداول

چگونه می توانم نماینده شما در کشورم باشم؟

2022-09-14

برای اینکه نماینده ما باشید، باید نمایشگاه 50 متر مربعی داشته باشید، و بتوانید نحوه نصب محصول led را داشته باشید، همچنین شما مهندس دارید که می تواند نحوه تعمیر محصول ما را بداند، سپس می توانید نماینده ما باشید.