خانه > اخبار > سوالات متداول

فاصله کارخانه شما تا فرودگاه چقدر است؟

2022-09-14

ما حدود 1 ساعت به فرودگاه می رویم، همچنین فرودگاه مترو دارد، کارخانه ما تا ایستگاه مترو حدود 20 دقیقه.